10.000 ste inschrijver groepsaankoop groene stroom en gas


Vandaag schreef de 10.000ste persoon in voor de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur. Dit is ruim een maand eerder dan de eerste groepsaankoop vorig jaar. Die strandde op 2 oktober uiteindelijk op 28.535 deelnemers. “De interesse van onze inwoners neemt alleen maar toe,” vertelt gedeputeerde Inga Verhaert, “De stijgende energieprijzen hebben daar zeker mee te maken. We hopen ook nu voor onze inwoners een fikse korting te bedingen.” Naast 17 infovergaderingen, zijn er dit jaar maar liefst 64 gemeenten die een speciaal loket inrichten voor de groepsaankoop. “Gezien de talloze vragen aan onze balie, beslisten we om zelf ook een loket te openen in het provinciehuis op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur”, zegt Verhaert.

Gedeputeerde Inga Verhaert zette vorig jaar de groepsaankoop groene energie voor het eerst op touw. Met groot succes, want meer dan 28.000 mensen schreven zich in, 43% van hen veranderde van energieleverancier en bespaarde gemiddeld 225 euro op hun energiefactuur. De provincie Antwerpen werkt ondertussen samen met de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen die dit jaar op verschillende tijdstippen een groepsaankoop zullen organiseren. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de deelnemers nog meer de kans krijgen om kosteloos van leverancier te veranderen.

De provincie Antwerpen vindt het belangrijk om als bestuur mensen wegwijs te maken op de vrije energiemarkt. Gedeputeerde Inga Verhaert: “Er bestaat nog steeds een grote drempel bij mensen om van energieleverancier te veranderen. Het vertrouwen in de provincie als degelijk bestuur, werkt die drempels overduidelijk weg. We hebben vorig jaar bewezen dat vele kleine consumenten heel wat kunnen bereiken als ze zich verenigen. En dus willen we dit jaar nog meer mensen bereiken om hen als één grote, aantrekkelijke klant aan te bieden op de energiemarkt.

September = inschrijvingsmaand

De nieuwe groepsaankoop werd gelanceerd op 12 juli en loopt tot en met 2 oktober. Inschrijven kan vrijblijvend via de site www.samengaanwegroener.be. Het hoogtepunt van de promotiecampagne ligt in september. Via affiches, flyers, advertenties en publi-reportages in de gedrukte media en spotjes op de lokale tv’s en radio worden alle inwoners opgeroepen om deel te nemen. Ook de 69 deelnemende gemeenten gaan dan voluit via hun websites en informatiebladen. 64 gemeenten openen een speciaal loket om inwoners die geen computer hebben te helpen bij hun inschrijving. Dit jaar kan iedereen hiervoor ook terecht aan een loket in het Provinciehuis op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur. Voor mensen die wat meer uitleg willen, organiseert de provincie samen met de gemeenten, 17 infovergaderingen. Informatie per gemeenten over het loket en de infovergaderingen is te raadplegen op www.samengaanwegroener.be. Op deze site staat een online teller zodat iedereen ook kan volgen hoeveel mensen al zijn ingeschreven.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *