Disclaimer

Karakter van de vergelijking – Deze website is geen neutrale prijsvergelijker, maar geeft slechts een overzicht van diverse energiebedrijven, zonder enige selectie of voorkeur. De op deze website weergegeven overzichten en beoordelingen zijn gemaakt op persoonlijke titel en beogen niet een onafhankelijke of deskundige vergelijking weer te geven. De uitgever van deze website verkrijgt inkomsten ondermeer door het tonen van advertenties van een beperkt aantal energiebedrijven.
De overzichten en beoordelingen zijn mogelijk niet volledig. De getoonde producten en diensten betreffen doorgaans advertenties. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan de uitgever aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

Disclaimer – De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend van zeer globale, niet-deskundige en niet-professionele aard. De inhoud van de websites is gebaseerd op persoonlijke meningen en ervaringen, deze hoeven niet algemeen geldend te zijn.
Aan de informatie op de websites kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Handelingen en activiteiten naar aanleiding van de informatie die is verstrekt op de websites, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de websites, zijn geheel voor eigen risico. Consulteer altijd een deskundige en/specialist over het betreffende onderwerp.

Rol van de uitgever van deze website – De getoonde informatie van de producten en diensten, met name het leveren van gas en electra door energiebedrijven, betreft algemene, indicatieve informatie danwel advertentieruimte van derden. De uitgever van de website is geen financieel dienstverlener, en daarmee in het bijzonder (doch niet uitsluitend) bedoeld een aanbieder en/of bemiddelaar van deze producten of diensten en/of andere financiële producten.
De door de uitgever van de website getoonde informatie is niet bedoeld als advies en/of ter vervanging van een advies, van welke aard of hoedanigheid dan ook. De uitgever van de website raadt haar bezoekers aan om een persoonlijk, deskundig advies aan te vragen bij een financieel dienstverlener. De uitgever van de website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een (financieel) product, dienst of advies dat aan de bezoeker wordt voorgelegd. Deze aansprakelijkheid berust uitsluitend bij de adverterende derde.

Copyright – Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van deze website.
De uitgever van de website beoogt op geen enkele wijze inbreuk te doen op geldende wet- en regelgeving en/of op de rechten van anderen. Graag vernemen wij van u als u van mening bent dat uw (auteurs-)rechten worden geschaad. Richt uw e-mail aan nederlandse.websites @ gmail . com .

Privacybeleid – Voor het gebruik van de websites geldt het navolgende privacybeleid. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.
Op de websites worden ondermeer advertenties van Google getoond. In dat kader informeren wij u als volgt. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top