Drentse biogasverzamelleiding moet eind 2012 operationeel zijn

Netbeheerder Enexis en Attero, de grootste producent van groen gas in Nederland, gaan samenwerken op het gebied van duurzame energie en specifiek groen gas en biogas. Om deze samenwerking kracht bij te zetten ondertekenden de bedrijven op 1 december een intentieverklaring over groen gas. Daarmee onderkennen Attero en Enexis het belang van de Groengashub Wijster. Dit project, geïnitieerd door Attero, wordt door beide partijen ondersteund en omvat onder andere de aanleg en exploitatie van een biogasverzamelleiding van Nieuweroord langs Nieuw Balinge via Drijber naar de locatie van Attero in Wijster. Het streven is om deze biogasverzamelleiding, met een lengte van 11,5 kilometer, eind 2012 operationeel te hebben.

Het aangevoerde biogas wordt in een gasopwerkingsinstallatie van Attero opgewerkt tot aardgaskwaliteit en ingevoed in het regionale gasnetwerk van Enexis en Rendo, en in een latere fase ook in het gasnetwerk van Gas Transport Services, afhankelijk van de beschikbare capaciteit. Biogasproducenten kunnen invoeden op de biogasverzamelleiding die – voor zover technisch en economisch mogelijk – in de toekomst uitgebreid kan worden naar extra producenten. Tien Drentse boeren hebben hier interesse voor getoond. Het plan is dat Attero de hub operationeel zal beheren en exploiteren. Enexis zal de aanleg van de biogasleidingen uitvoeren en deze beheren en onderhouden.

Naast de samenwerking rond de Groengashub Wijster, hebben Enexis en Attero ook de intentie uitgesproken om de langjarige en succesvolle samenwerking op het gebied van duurzame energie en specifiek groen gas en biogas voort te zetten en uit te breiden naar diverse locaties in Nederland. De eerste biogasverzamelleiding ligt op de locatie Tilburg van Attero. Daar staat ook de eerste groengashub van Nederland. Deze is op 23 november gecertificeerd. De leverancier van biogas is hier Waterschap De Dommel.

bron: Aterro 01/12/11 Veldpost, 10/12/11

Copyright ©2011 AgriHolland B.V.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to Top