Duurzame energie in 2020 nauwelijks duurder

Over tien jaar is het opwekken van duurzame elektriciteit amper duuder dan stroom uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen. Dat meldt de NRC op basis van een rapport door de denktank European Climate Foundation. 

In het rapport zijn twee scenario’s voor de Europese elektriciteitsvoorziening onderzocht voor de komende jaren. In het ene scenario wordt in 2030 50% van de energie opgewekt via duurzame bronnen en in het andere scenario wordt 60% van de energie uit deze bronnen benut. Het blijkt dat er nauwelijks verschillen zijn in de twee scenario’s als het gaat om de kosten van energievoorziening.

Wind- en zonne-energie vragen meer investeringen vooraf, vergeleken met kolen- en gascentrales. Maar als de zonnepanelen of de windmolens er eenmaal staan, zijn de verdere kosten relatief laag. Wind en zon kosten immers niks. Bovendien zal de uitstoot van CO2 steeds meer gaan kosten, aldus de onderzoekers. Zij stellen voor dat institutionele beleggers een grotere rol moeten krijgen in de elektriciteitssector.

Meer informatie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *