Duurzame energie is niet duurder

Komt er toch een nieuwe afvalverbrandingsoven in Kampenhout? Duurzame energie is niet duurder. Vorige week presenteerde de Europese Commissie haar langverwachte “Energy Roadmap 2050”. De Commissie berekende zeven verschillende energiescenario’s voor de komende veertig jaar. Naast twee scenario’s die uitgaan van een ongewijzigd beleid schuift de Europese Commissie vijf scenario’s naar voor om onze energievoorziening tegen 2050 quasi koolstofneutraal te maken. De verschillende scenario’s schuiven telkens één optie sterker naar voor. Zo is er een scenario dat sterk inzet op hernieuwbare energie, een ander dat meer heil ziet in kernenergie, doorgedreven energiebesparing, steenkool en gas met CO2-afvang en -opslag en ten slotte een mix van technologieën. Belangrijke conclusie: een toekomst met hernieuwbare energie en energiebesparing zal ons dus niet meer kosten dan wanneer we vasthouden aan vervuilende kerncentrales en steenkool.

Voor elk scenario geldt dat we de komende jaren stevig zullen moeten investeren in energie-efficiëntie, nieuwe elektriciteitscentrales en elektriciteitsnetten. Kijken we naar de kosten van de verschillende scenario’s, dan blijkt dat deze voor elk scenario bijna identiek zijn. En dit ondanks het feit dat de Commissie in haar scenario’s de kost voor hernieuwbare energie overschat en een te optimistische kijk heeft op de kosten van kernenergie.

Uit de verschillende scenario’s is één ding duidelijk: hernieuwbare energie zal, naast energiebesparing, een sleutelrol vervullen in het toekomstige energiesysteem. Het aandeel hernieuwbare energie zal volgens de Roadmap tegen 2050 minstens 55 procent bedragen. Zetten we sterk in op de ontwikkeling van hernieuwbare energie, kan dit aandeel volgens de Commissie oplopen tot 75%. Voor hernieuwbare elektriciteit loopt dit op tot 97 procent. Het aandeel kernenergie en fossiele brandstoffen wordt in het “hernieuwbare energie scenario” teruggebracht tot amper 1,5 respectievelijk 1 procent van het totale energieverbruik. Zo’n marginale percentages dat we ze eigenlijk net zo goed meteen kunnen vervangen. Verschillende andere studies tonen immers aan dat een toekomst met 100% hernieuwbare energie in Europa perfect mogelijk is.

Al valt er één en ander op aan te merken, de Europese Energy Roadmap heeft de verdienste dat ze de aandacht vestigt op de noodzaak van een energiebeleid op de lange termijn. De keuzes die we vandaag maken, zullen niet alleen bepalen of een CO2-reductie van 80 tot 95% tegen 2050 nog mogelijk is, maar ook hoe duurzaam deze weg zal zijn. Dat hernieuwbare energie en energiebesparing daarvoor essentieel zijn, staat als een paal boven water. We hopen dan ook dat deze oefening in langetermijndenken de basis zal vormen voor de verdere discussies over het (Europese) energiebeleid. Het is nu aan het Europese parlement en de verschillende Europese landen om de conclusies van het rapport in de praktijk te brengen en ambitieuze doelstellingen te bepalen voor energiebesparing en voor hernieuwbare energie. En daarvoor moeten we verder kijken dan 2020.

Sara Van Dyck

De Energy Roadmap 2050 kan je hier raadplegen
Een analyse van Greenpeace vind je hier terug


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *