Energiebedrijf Delta twijfelt over bouw peperdure kerncentrale

kerncentrale Grote tekst

Energiebedrijf Delta twijfelt over bouw peperdure kerncentrale

Donderdag 3 november 2011, 12:23u – Liesbeth van Tongeren


Het Zeeuwse energiebedrijf Delta twijfelt over de bouw van een nieuwe
kerncentrale. Een tweede kerncentrale is mogelijk onrendabel.
GroenLinks stelt schriftelijke vragen aan minister Verhagen. GroenLinks
wil de garantie dat er geen cent publiek geld naar de bouw van een
nieuwe kerncentrale gaat. GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van
Tongeren: “Verhagen heeft ons steeds voorgehouden dat een nieuwe
kerncentrale nodig is om in de toekomst genoeg betaalbare stroom te
houden. Maar als een kerncentrale volgens hem zo goedkoop is, waarom
twijfelt Delta daar nu dan aan?”

GroenLinks is tegen de bouw van vieze, dure kerncentrales. We moeten
onze energie stoppen in toekomstbestendige technieken, zoals zon en
wind. Als deze grijze regering onverhoopt toch meewerkt aan de bouw van
een nieuwe kerncentrale, dan mag er in elk geval geen cent publiek geld
naartoe. Op aandringen van GroenLinks heeft Verhagen eerder al
toegezegd dat de overheid geen belastinggeld in een nieuwe kerncentrale
stopt.

Van Tongeren: “Nu Delta twijfelt aan de financiële haalbaarheid wil ik
dat hij die garantie herhaalt. We moeten voorkomen dat hij straks een
draai maakt om de kerncentrale die hij zo graag wil, koste wat het kost
mogelijk te maken. Er is nog nooit ergens ter wereld een kerncentrale
gebouwd zonder overheidgeld. Toch heeft Verhagen ons beloofd dat hij
ons belastinggeld er niet in stopt. Nu moet hij zijn woord houden.”

GroenLinks roept Delta op af te zien van de bouw van een nieuwe
kerncentrale. Nu kan het nog zonder dat het geld kost. “Dit is het
moment om te kiezen voor een andere route. Dit is het moment om te
kiezen voor de schone route”, aldus Van Tongeren.


Vragen van het lid Van Tongeren aan de minister van Economie, Landbouw
en Innovatie

1. Heeft de minister kennis kunnen nemen van het artikel `Delta
twijfelt over Borssele 2′?*

2. Hoe oordeelt de minister over het feit dat eventuele investeringen
in een nieuwe kerncentrale mogelijk niet rendabel zijn?

3. Waar komt die plotselinge twijfel bij Delta volgens de minister
vandaan? Is het investeringsklimaat voor energieproducenten volgens
de minister drastisch veranderd in de afgelopen maand?

4. Kan de minister zijn eerdere toezegging dat er geen publiek geld
naar een nieuwe kerncentrale gaat herbevestigen? Kan de minister
bevestigen dat er geen cent publiek geld naar een nieuwe
kerncentrale gaat? Ook niet als zou blijken dat de bouw van een
kerncentrale zonder publiek geld onhaalbaar is?

5. Heeft de regering gesprekken gevoerd met Delta over de financiering
van een tweede kerncentrale? Zo ja, wat is daarin precies besproken
met Delta? Heeft de regering ook met andere energiebedrijven
gesproken over de financiering van een tweede kerncentrale? Zo ja,
wat is met die bedrijven afgesproken? Is de minister bereid de
gespreksverslagen en correspondentie tussen de regering en
energiebedrijven over kernenergie, indien nodig vertrouwelijk, met
de Kamer te delen?

6. Kan de minister inzicht geven in de financieringsconstructie voor
een tweede kerncentrale?

7. Hoe staat het op dit moment met de gesprekken tussen Delta, RWE en
EDF?

8. Gaat de regering de EUR42,5 miljoen die in de begroting is
opgenomen voor het vergunningverleningtraject schrappen nu
onduidelijk is of er daadwerkelijk een vergunningaanvraag komt?
Is het vooroverleg met Delta en de Energie Resources Holding, waar
de minister het in brief 32645-29 over heeft, inmiddels van start
gegaan? Is de minister bereid alle correspondentie en
gespreksverslagen van dit vooroverleg, indien nodig vertrouwelijk,
met de Kamer te delen?

9. Hoe kijkt de minister er tegen aan dat steeds meer landen
(bijvoorbeeld Duitsland, Italië en België) en bedrijven
(bijvoorbeeld Siemens) stoppen met kernenergie? Is het economisch
gezien wel aantrekkelijk als Nederland blijft spookrijden op de
internationale energiemarkt?

10. Is de minister bereid deze vragen voor het Wetgevingsoverleg
Energie op 21 november 2011 te beantwoorden?


*Het Financieele Dagblad, 31 oktober 2011

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *