Energiebedrijven willen hun eigen regulerende codes gaan aanleveren

Energiebedrijven willen hun eigen regulerende codes gaan aanleveren


27 september 2011
DEN HAAG (Energeia) – Energiebedrijven hebben onvoldoende effectieve middelen om mee te bepalen hoe nieuwe codes in energiewetgeving eruit moeten zien. Terwijl dat door veranderingen in de energiemarkt wel hard nodig is. Dat stelt branchevereniging Energie Nederland in een position paper op verzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). De energiebedrijven vinden het niet goed dat gezamenlijke netbeheerders codewijzigingen kunnen voorstellen maar productie- en leveringsbedrijven niet. Energie Nederland “dringt er daarom op aan dat de marktpartijen initiatiefrecht wordt gegeven bij nationale codes”.

Energie Nederland doet het pleidooi in een reactie op de aanpak die de NMA voor ogen heeft bij het halen van de stofkam door de Elektriciteits- en Gaswet. De waakhond wil de wetgeving evalueren en streeft verbeteringen na door deregulering, dejuridisering en minder lasten voor zowel bedrijven als de toezichthouder.

Energie Nederland doet daar op uitnodiging van de NMA veel suggesties voor. Het verzoek om initiatiefrecht voor het aanleveren van codes is daar een van. Deze zou goed scoren op het punt van dejuridisering en lasten voor de toezichthouder. Want, schrijft de branchevereniging, als energiebedrijven actief mogen mee boetseren aan regelgeving “zal dit leiden tot vermindering van het aantal juridische processen tussen overheid en marktpartijen”. Energiebedrijven kunnen nu wel meepraten in een zogenoemd Gebruikersplatform elektriciteitsnetten (Gen) -hierin zitten trouwens ook de netbeheerders. Maar Energie Nederland stelt: “Het komt herhaaldelijk voor dat bepaalde codewijzigingsvoorstellen die door het Gen behandeld zijn om onbekende redenen niet door de NMA vastgesteld worden.”

En soms weet het Gen sowieso niet of er wel naar ingeleverd commentaar gekeken wordt. Binnen de vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (Nedu) kunnen productie- en leveringsbedrijven wel wat directer meepraten over op te stellen codes. Maar over het algemeen zien de leden van Energie Nederland zich “beperkt tot” het Gen of het aanvechten van voorstellen en uitspraken. “De veranderingen in de markt (o.a. leveranciersmodel, slimme meters, decentrale opwekking etc.) en in de regelgeving leggen steeds meer verantwoordelijkheid bij de marktpartijen. Om die reden achten wij het dan ook noodzakelijk de overige marktpartijen een grotere rol te geven bij het tot stand komen van (nieuwe) codes.”

De energiebedrijven zijn er overigens niet blij mee dat netbeheerders volop bezig zijn met bijvoorbeeld smart grids en elektrische auto’s. Dat was niet het idee van de splitsing, bepleit de brancheclub. “Er lijkt een ontwikkeling gaande, zowel Europees als nationaal, om de uitvoering van publieke doelen, die invloed hebben op de relatie leverancier/klant ‘op te dragen’ aan de netbeheerders, omdat deze meer als een verlengde arm van de overheid kunnen worden beschouwd […]”, schrijven de energiebedrijven.

Die trend bevalt ze niet. “Destijds [bij het vormgeven van de splitsing, red.] is zeer weloverwogen ingevoerd dat er onafhankelijke netbeheerders moesten komen die, geheel onafhankelijk van de productie en levering van energie en exclusief, zorgdragen voor het beheer van netten en transport/distributie van gas en elektriciteit in Nederland (een wettelijk verklaarde monopolistische publieke taak). Dit om de energiemarkt te ondersteunen (en niet te verstoren) en om de kosten voor de consument zo laag mogelijk te houden.” Kennelijk lukt het met de huidige Elektriciteits- en Gaswet niet om de netbeheerders enkel aan hun kerntaken te houden, constateert Energie Nederland en roept op om hier politieke aandacht aan te geven.

Frank Straver
f.straver@energeia.nl
Copyright©, Energeia, 2011

Dit nieuwsartikel is afkomstig uit Energeia Energienieuws, onze dagelijkse internet-nieuwskrant die toegankelijk is voor abonnees. De Energeia-nieuwsredactie brengt elke werkdag 12-15 kwalitatief hoogwaardige nieuwsartikelen. Ga voor een proefabonnement naar Aanmelden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *