Energieprijzen lager in 2013

De energieprijzen zullen zakken in 2013. Eneco en Nuon, de twee grootste energiebedrijven, hebben al aangegeven de energietarieven te gaan verlagen. De verlaging is fors; een gemiddeld gezin is euro 100 goedkoper uit als het alleen om de energieprijzen gaat. Maar; de energiebelasting gaat omhoog. Bij een gemiddeld gezin doet dit de helft van de besparing teniet; er resteert een (nog steeds mooie) besparing van euro 50.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *