Energy Mixer laat effect van gemaakte keuzes zien

Nederland draait op steenkool, gas, olie, hernieuwbare en nucleaire energie. Een aantal van die brandstoffen is vervuilend en, belangrijker nog, raakt op. Wereldwijd zijn energieleveranciers, producenten, wetenschappers en andere betrokkenen bezig om te bedenken hoe we de overstap kunnen maken van fossiele brandstoffen naar schonere en duurzame energiebronnen.

Het is nuttig en interessant je zelf ook over dat vraagstuk te buigen. Een manier om dat te doen is het invullen van de Energy Mixer, een online tool om je kennis van de energietoekomst te vergroten. Aan de hand van  vragen over de ontwikkeling van energieverbruik, krijg je te zien wat de gevolgen van je keuzes zijn op CO2-uitstoot, afhankelijkheid van import, het aandeel van hernieuwbare energie en het effect van energieverbruik op het milieu.

De vragen gaan onder meer over je verwachtingen over de groei van de economie, de mate waarin we efficiënter en zuiniger omgaan met onze energie, of huizen en gebouwen met minder of meer energie toe kunnen en of we in de toekomst vervuilende kolencentrales kunnen sluiten.

Het energieverbruik van Nederland is op dit moment als volgt samengesteld: steenkool – 10 procent, gas – 47 procent, olie – 37 procent, nucleair – 1 procent en hernieuwbaar (wind, zon, biomassa) – 6 procent. Vooral als je het aandeel hernieuwbaar vergelijkt met het forse aandeel van fossiele brandstoffen, zie je dat er nog veel werk aan de winkel is.

De Energy Mixer is gebaseerd op het energietransitiemodel waar ook beleidsmakers mee werken. Om het in te vullen hoef je beslist geen expert te zijn. Het geeft je wel een ontnuchterende kijk op de uitdaging waarvoor we staan als het aankomt op onze energievoorziening.

De website www.energyfuture.nl, waar je de Energy Mixer vindt is onderdeel van het Energy Future programma, een initiatief van Shell Nederland. Ook de Energy Future circles, waarover je in Metro (als mediapartner aan het programma verbonden) hebt kunnen lezen, maken deel uit van het programma.