‘Er is nog voor 250 jaar relatief schoon aardgas’

‘Bij het verwarmen van woningen is de uitstoot van aardgas het laagst van alle fossiele brandstoffen. Daar komt nog bij dat er heel veel van is, genoeg voor de komende 250 jaar.’ Tenminste, dit zegt Shell in een advertentiecampagne in Nederlandse kranten en weekbladen.

Gas is een relatief schone fossiele brandstof, zeker vergeleken met kolen. Toch is steenkool goed voor bijna de helft van de toename van de energieconsumptie van de afgelopen tien jaar, weet energie-expert Oscar Abbink van Logica Business Consulting. Shell is een van de grootste gasproducenten ter wereld.

Wat is waar?

‘Er is nog veel gas’, zegt Abbink. ‘Ik denk, zeker met nieuwe technieken zoals fracking (het breken van ondergrondse gashoudende steenlagen –red.) dat we nog heel lang vooruit kunnen. Alleen kennen we niet alle variabelen, zoals de hoeveelheid nieuwe vondsten en in hoeverre de consumptie toeneemt, dus het is een heel genuanceerde discussie.’

‘Aardgas is er nog, voor zover nu bekend, voor 250 jaar’, zei Gerald Schotman, chief technology officer van Shell, vorig jaar oktober ook nog in een toespraak. Maar dat is, zo zei hij erbij, bij ‘het huidige gebruiksniveau’. Daar begint de schoen te wringen, want in dezelfde speech zegt Schotman dat de vraag naar energie wereldwijd twee tot drie keer zo groot zal worden tussen nu en 2050. Dan is er nog de vraag: wat is schoon? ‘Ook gas stoot nog steeds CO2 uit’, zegt Simon Kalf, voorzitter van de Stichting Peak Oil Nederland. ‘Ik ga trouwens klagen bij de Reclame Code Commissie over deze advertentie.’

Aardgas zelf mag dan relatief schoon zijn, de winning daarvan is dat niet automatisch. Omdat de makkelijke bronnen al uitgenut worden, zullen de moeilijkere bronnen moeten worden aangeboord. Uit de diepzee bijvoorbeeld, en dat is niet zonder gevaar, zagen we in 2010 bij een boorplatform van BP in de Golf van Mexico. Volgens Schotman rekent hij bij zijn 250 jaar niet ‘alle mogelijkheden van schaliegas’ mee. Maar deels wel dus. Schaliegas wordt gewonnen met behulp van fracking. Die techniek staat ter discussie. ‘Het is levensgevaarlijk’, aldus Kalf. Maar volgens Abbink ligt dat genuanceerder. ‘In de VS zijn indicaties dat het een enkele keer is misgegaan. Maar fracking-technologie wordt in Nederland en ook wereldwijd al op een veilige manier toegepast.’

Eindoordeel

Gas is relatief schoon, maar de winning daarvan hoeft dat niet automatisch te zijn. Doch de bewering is vooral onjuist, omdat Shell in de advertentie is vergeten erbij te melden dat de 250 jaar geldt bij gelijkblijvende energieconsumptie, en dat lijkt niet het geval. Dat de verwachte verdubbeling of verdrievoudiging van de energieconsumptie tot 2050 kan worden opgevangen door alternatieve bronnen als zonne- en windenergie is hoogst onwaarschijnlijk.

Reactie

‘Ik zal de collega die erover gaat hierop aanspreken’, zegt woordvoerder Wim van de Wiel van Shell. ‘Er is in ieder geval voldoende aardgas, maar de advertentie kan in de toekomst voor de volledigheid zorgvuldiger worden geformuleerd.’

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *