Essent heeft nog steeds interesse in bouw 2e kerncentrale

De Essent-woordvoerder reageert daarmee op het bericht in het Financieele Dagblad maandag dat nutsbedrijf Delta nv grote twijfels heeft over de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele vanwege de huidige lage energieprijzen.

“Wij hebben altijd gezegd dat de bouw van een tweede centrale bespreekbaar is. Hoewel de tijden – en het maatschappelijk draagvlak – vanwege de kernramp in Japan, na de aardbeving en tsunami op 11 februari, zijn veranderd, klinkt tot dusver de boodschap ‘laat maar komen die aanvragen’ vanuit overheidswege”, stelt Hendriks.

Ruim een maand na de ramp in Japan meldde minster Maxime Verhagen van Economisch Zaken geen reden te zien om de bouw van een tweede centrale in Borssele uit te stellen, aangezien de kans dat de centrale door een dergelijke aardbeving als in Japan geraakt wordt nihil is.

Hendriks meldt dientengevolge serieus in gesprek te zijn met Delta over kwesties als de maatschappelijke acceptatie voor de bouw van een tweede kerncentrale, het delen van de risico’s en de economische haalbaarheid van het project, er overigens aan toevoegend dat er nog een lange weg te gaan is alvorens een definitief investeringsbesluit genomen wordt.

De twijfel van Delta chief executive Peter Boerma over de bouw van de centrale vanwege de huidige lage energieprijzen is voor Essent vooralsnog geen bron van zorgen. “We weten niet hoe de prijs voor energie zich gaat ontwikkelen”, aldus de woordvoerder.

Boerma pleitte in het FD voor een heffing op de uitstoot van CO2, in navolging op een wetsvoorstel in het Verenigd Koninkrijk, waarbij energievormen die veel CO uitstoten via een extra heffing duurder worden. Kernenergie, waar geen CO2 bij vrijkomt, zou daarmee relatief goedkoper worden en daarmee aantrekkelijker zijn om in te investeren.

Vanaf 2013 wordt echter in Nederland een systeem ingevoerd waarbij de energiesector niet langer gratis emissierechten krijgt toegewezen, zoals tot dusver het geval is, maar energiebedrijven ervoor moet betalen. Middels het zogenaamde Emission Trading Scheme (ETS) kan tevens gehandeld worden in de rechten.

“Het is onvoldoende duidelijk wat het effect zal zijn van dit systeem en tegen welke prijs de emissierechten verhandeld zullen worden, stelt Delta-woordvoerder Peter Couwenberg. “Binnen deze context heeft Boerma de opmerking gemaakt.”

Essent, Delta en het Duitse RWE ag (RWE.XE) tekenden half mei een intentieverklaring, waarmee Delta een belang van 70% in het project gaat krijgen en RWE een 30%-belang, waarmee de veiligheid van de kerncentrale in publieke handen wordt geborgd.

Essent, een dochter van RWE, heeft een belang van 50% in het project en Delta heeft het resterend 50%-belang in handen. Essent-aandeelhouders wilden echter het gehele belang aan het Duitse moederbedrijf verkopen, wat volgens Delta in strijd is met de statuten, waarin is geregeld dat de aandelen van de centrale in handen moeten zijn van publieke partijen.

In een kort geding kreeg Delta gelijk, waarna Essent besloot 20% te verkopen aan Delta, waarmee het totaal voor Delta uitkomt op een 70%-belang. Nog dit jaar ondertekenen de partijen de definitieve overeenkomst.