Gemeente geeft gas bij duurzaamheid

Om de klimaatverandering binnen de perken te houden, wil de gemeente voor elkaar krijgen dat in 2020 eenvijfde van alle gebruikte energie in de polder groen wordt opgewerkt en dat de uitstoot van broeikasgas 30 procent lager ligt dan in 1990. Zonnepanelen op daken van woningen, scholen en bedrijven en de twee geplande windmolenparken bij Burgerveen en in het zuiden van de polder moeten zorgen voor het zelf opwekken van groene energie.

Daarnaast gaat de gemeente later dit jaar proberen om gezamenlijke inkoop van groene stroom te organiseren van groepen inwoners en bedrijven. Dat kan volgens het college kortingen van tientallen procenten op de stroomprijs opleveren, waardoor overstappen op groene stroom aantrekkelijker wordt.

Nog een manier om geld te verdienen aan duurzaamheid is door er letterlijk werk van te maken. Het college wil proberen van Haarlemmermeer een broedplaats te maken van innovaties op het gebied van duurzaamheid. Veelbelovende startende bedrijven moeten hier een plek vinden. Daarvoor werkt de gemeente samen met het hoofdstedelijke project AIM (Amsterdam In Motion) for New Energy, dat in drie jaar zestig bedrijven met 500 arbeidsplaatsen moet opleveren. Ook wil de gemeente nog eens kijken naar een instelling voor hoger onderwijs die zich richt op duurzaamheid.