Groen gas aantoonbaar duurzaam met NTA 8080 certificaat

Door koppeling van dit certificaat aan het groen gas certificaat van Vertogas kunnen afnemers nu aantoonbaar duurzaam groen gas afnemen. Attero ondertekende in Groningen tijdens de roadshow duurzame biomassa als eerste groen gas producent een intentieverklaring om dit duurzaamheidscertificaat te behalen.
Roadshow certificatie duurzame biomassa

De derde ‘Roadshow certificatie duurzame biomassa’ vond plaats op 3 november in de Groningse Euroborg. Deze middag, die werd georganiseerd door Stichting Energy Valley en het Nederlands Normalisatie-instituut, stond in het teken van bedrijven die zich inzetten voor duurzame biomassa als transportbrandstof of voor het opwekken van energie en warmte.

Wilma Mansveld, Gedeputeerde van de Provincie Groningen ging in op de rol die duurzame energie speelt in Groningen. Vertogas (dochter van Gasunie) lichtte toe hoe bedrijven met NTA 8080 de duurzaamheid van groen gas kunnen aantonen op het groen gas certificaat. Groen gas producent Attero nam het voortouw, door een intentieverklaring te ondertekenen voor NTA 8080 certificatie. Daarnaast gaven verschillende bedrijven presentaties over hun biomassa projecten.

Het certificatiesysteem voor duurzame biomassa is gebaseerd op de duurzaamheidafspraken die zijn vastgelegd in NTA 8080. Het “NTA 8080 Approved” certificaat is wereldwijd toepasbaar om aan te tonen dat de biomassa die men produceert, verwerkt, verhandelt of toepast, voldoet aan de internationale duurzaamheidseisen. Het certificaat is geschikt voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa.

Bron: NEN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *