Hoge Raad stelt oordeel energiebedrijven uit

Een reden voor het uitstel is niet gegeven, maar vermoedelijk heeft het hoogste rechtscollege meer tijd nodig. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde vorig jaar dat de splitsingswet in strijd is met Europees recht omdat inbreuk wordt gemaakt op het vrije verkeer van kapitaal. De gerechtelijke procedure tegen de Staat was aangespannen door de energiebedrijven Eneco, Delta en Essent.

De splitsingswet brengt een strikte scheiding aan tussen de levering van energie en de distributie. Energiebedrijven moeten daardoor worden opgesplitst in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel bedrijf dat stroom of gas levert.

De energiebedrijven hebben zich van meet af aan fel verzet tegen deze constructie. In andere Europese landen zijn de energiebedrijven niet verplicht om zich op te splitsen.