Huis vol energie

Bureau Except en TNO hebben in opdracht van SEV Energiesprong het  inspiratieboek ‘Huis vol energie’ gemaakt om geïnteresseerde huiseigenaren en bouwprofessionals in te weiden in energieneutraal bouwen en renoveren. Een boek vol voorbeelden, interviews, inspiratie, tips en handreikingen. Gratis download.

In Nederland verbruiken de meeste huishoudens gas en elektriciteit om in de energiebehoefte te voorzien, voor het merendeel gewonnen uit fossiele brandstoffen. Gemiddeld verbruikt  een huishouden circa 1600 m3 gas en 3500 kWh elektriciteit per jaar. En is daar ongeveer 1750 euro aan kwijt.

Sinds begin deze eeuw is de energieprijs zo’n 85 procent gestegen. De verwachting is dat die prijsstijging verder doorzet. Daarnaast heeft het gebruik van fossiele brandstoffen nadelige gevolgen voor klimaat en luchtkwaliteit. Er zijn dus goede redenen om woningen energiezuiniger te maken. Voor het milieu en voor de portemonnee.

Doel en doelgroep
Deze uitgave is bedoeld voor (bijna) woningeigenaren en bouwprofessionals die interesse hebben in zeer energiezuinig bouwen en renoveren. Het eerste deel van het boek is gericht op woningeigenaren, terwijl het tweede deel de bouwprofessional aanspreekt.

Het eerste deel is meer verkennend, en toont een aantal strategieën voor energieneutraal wonen. Deze strategieën worden technisch uiteengezet in het tweede deel, dat meer technisch van aard is, en toont de berekeningen en simulaties die ten grondslag liggen aan de strategieën.

Met deze uitgave wordt de lezer een beeld gegeven van ‘energieneutraal’ wonen. Energieneutraal betekent dat men rondom en in de buurt van de eigen woning evenveel energie opwekt als men verbruikt. De auteurs gaan dus een stap verder dan alleen maar ‘zuinig’.

Kwaliteit van wonen
Een energieneutrale woning biedt veel aanknopingspunten om een grote sprong te maken in de totale kwaliteit van wonen. Zowel nu als op de lange termijn.

Het is zonder meer een grotere uitdaging om voor elkaar te krijgen dan een standaard woning, voornamelijk omdat nog maar weinig mensen er ervaring mee hebben. Daarom deze uitgave. De auteurs hopen dat het bijdraagt aan meer inzicht en interesse in energieneutraal (ver)bouwen.

Download: Huis vol energie
Meer informatie: Bureau Except

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *