IEA wil energie voor iedereen

Volgens het rapport is het mogelijk om in het jaar 2030 stroom voor iedereen mogelijk te maken. Het vergt een investering van 48 miljard dollar per jaar (36 miljard euro) om ook de armen aan stroom te helpen. Dat lijkt veel, maar is niet meer dan 3 procent van het totale bedrag dat jaarlijks in de wereld wordt genvesteerd in energie.

Het zijn vooral de armen in Afrika en Azi die het moeten doen zonder stroom. Volgens het IEA zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 met slechts 0,7 procent toenemen als ook deze mensen een energievoorziening krijgen. Ze verbruiken slechts een fractie van de energie, die inwoners van de rijke landen verbruiken.

De IEA denkt dat de financiering van 48 miljard dollar per jaar haalbaar is: 18 miljard kan beschikbaar komen via internationale samenwerking, 15 miljard kan genvesteerd worden door afzonderlijke landen, en nog eens 15 miljard kan komen van particuliere investeringen.

ANP

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *