Jolande Sap: ‘Aan groene economie zitten ook grenzen’

Dat betoogt fractievoorzitter Jolande Sap vandaag tijdens de uitreiking van de Dow-energieprijzen in Den Haag. Sap vindt het ‘goed en logisch om naar alternatieven te zoeken als olie schaarser wordt’. “Maar landbouwgrond is dat net zo goed. Door ethanol te gaan gebruiken uit suikerriet waarvoor regenwouden zijn omgehakt, raken we van de regen in de drup. We zullen dus heel scherp moeten zijn op de herkomst van onze biomassa en de vraag of de teelt concurreert met voedselproductie of de bossen in gevaar brengt. Dat geldt ook voor de arbeidsomstandigheden. Verantwoord produceren is meer dan een meting aan de schoorsteen.”

Waar Nederland bij het bouwen van windmolens haar leidende positie allang is kwijtgeraakt, liggen er ‘geweldige kansen om verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen opnieuw te gebruiken voor nuttige toepassingen’, stelt Sap. Minister Verhagen pretendeert volgens haar dat zijn Green Deal belemmeringen weghaalt om groene doorbraken te bereiken. “Maar zijn deal schiet echt tekort. Veel bedrijven klagen, en niet zonder recht, dat er veel te veel regels zijn die het lastig maken om te ondernemen. Dat heeft vaak met vertrouwen te maken: De overheid stelt regels om elk stukje van een productieproces in de gaten te houden. Dat zou je ook anders kunnen doen. Spreek af waar je op het eind wil uitkomen en laat een bedrijf vrij hoe dat georganiseerd wordt. Zo’n benadering vraagt om strenge normen. Zo krijgen ondernemers de ruimte te innoveren en profiteert het milieu en onze leefomgeving van goede afspraken over uitstoot. Dat is een echte Green Deal.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *