Kabinet zoekt nieuwe ‘energiemix’

Verhagen gaat eerst overleggen met Delta en energiebedrijf RWE om te weten te komen welke stappen zij nog willen zetten. RWE had ook nog geen plannen voor een tweede kerncentrale. Wel wil de minister doorgaan met het zoeken naar een duurzamere en betaalbare energiemix. Kernenergie kan daarin een rol spelen.

GroenLinks is blij met de stap van Verhagen. De ruim 40 miljoen euro die volgens de partij nu vrijkomt, zou besteed moeten worden aan windmolenparken op zee. De betrokken ambtenaren kunnen zich dan bezighouden met het wegnemen van obstakels en overbodige regels.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *