Miljarden posities energiebedrijven maken toezicht noodzakelijk

Miljarden posities energiebedrijven maken toezicht noodzakelijk

ma 17 okt 2011

Het Financieele Dagblad schrijft vandaag dat energiebedrijven miljarden extra kosten vrezen wanneer de Europese Commissie voorgenomen strengere regels voor handel in derivaten invoert. De energiebedrijven willen dat handel in energiederivaten uitgezonderd wordt van de regelgeving. VEMW is van mening dat energiebedrijven wel degelijk aan deze regels moeten voldoen.

De energiebedrijven doelen op Commissievoorstellen voor de Europese beleggingsrichtlijn; Markets in Financial Instruments Directive (MIFID II). Een belangrijke doelstelling van MIFID is het bevorderen van een eerlijke, transparante en geïntegreerde financiële markt. Deze regels zien in eerste instantie op de financiële sector maar aangezien energiebedrijven handelen in derivaten is het ook een belangrijk onderdeel van het toezicht op energiemarkten.

Samen met de Regulation on energy market integrity and transparency (REMIT) en de Market Abuse Directive (MAD) wil de Europese Commissie toezicht houden op de Energiemarkt. Algemeen Directeur van VEMW, Hans Grünfeld: “Energiebedrijven zijn erg actief in commodity handel en verdienen jaarlijks miljarden aan het innemen van posities. Deze markt is compleet intransparant en de gevolgen van risicovolle derivatenhandel kunnen zeer ingrijpend zijn. Toezicht vanuit Brussel is daarom terecht en noodzakelijk”.

Op basis van de verliezen die de energiebedrijven toeschrijven aan de nieuwe regels becijfert VEMW dat de bedrijven in Nederland ruim 30 miljard euro aan posities hebben uitstaan. Grünfeld: “De claim van energiebedrijven dat zij geen bedreiging vormen voor het economische systeem is totaal onterecht. Consumenten en zakelijke gebruikers van energie zijn direct afhankelijk van energiebedrijven. Eisen voor solvabiliteit en liquiditeit maar ook regels voor en toezicht op de handel in (energie)derivaten zijn daarom broodnodig”.

VEMW is van mening dat de markt voor energiederivaten inzichtelijk en transparant moet worden. Beleggingsregels zijn er ook voor energiebedrijven. Grünfeld: “Energiebedrijven moeten eerst maar eens aangeven hoeveel geld betrokken is bij Europese handel in energiederivaten en welke risico’s zij daarbij lopen. Roepen om een uitzonderingspositie zonder eerst zelf openheid te geven is wat ons betreft erg prematuur”.

Bron: Financieele Dagblad, 17 oktober 2011

Terug