Nederlands energieverbruik per energiebron

Interessant; de verhouding tussen de verschillende energiebronnen voor het energiegebruik van Nederland. Hoe verhouden op dit moment eigenlijk de duurzame bronnen wind, zon, biomassa en waterkracht zich tot elkaar?
De website Energieoverheid heeft dit op basis van gegevens van het CBS op een rijtje gezet. De verdeling is als volgt.

Energieverbruik per energiebron in 2013

1. Aardgas 1.397 Petajoule
2. Aardolie 1.219 Petajoule
3. Steenkool 343 Petajoule
4. Duurzame energie 133 Petajoule
5. Elektriciteit 66 Petajoule
6. Afval 56 Petajoule
7. Kernenergie 28 Petajoule

De top 3 wordt nog altijd gevormd door fossiele brandstoffen. Het energieverbruik vindt nog steeds voor 80% plaats vanuit de energiebronnen aardgas en aardolie. Duurzame energie is slechts 5% van de energieopwekking. Maar dit zal de komende jaren toenemen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *