NMa: energierekening paar tientjes hoger

Het gaat om de tarieven voor het transport van gas en elektriciteit voor de periode 2011-2013. Die worden via de energierekening doorberekend aan de consument.

Deel tariefsverhoging compenseert inflatie

De gemiddelde stijging van de tarieven is 8,9%,
meldt de NMa. Daarvan is 2,6% compensatie voor de inflatie. De rest komt door bedrijfsgebonden redenen, die per netbeheerder verschillen.

Bezwaar en beroep is nog mogelijk

Bezwaar en beroep tegen de tariefbesluiten is nog mogelijk, meldt de NMa. De tariefsverhogingen gaan dan per 2012 wel door. Als de bezwaren gegrond blijken te zijn, wordt het eventueel te veel betaalde geld niet terugbetaald maar verrekend in de nieuwe tarieven.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *