Overstappen als goed voornemen

Voor elk kalenderjaar kan je een goed voornemen inbouwen. En meestal hoeft dit geen grote inspanning te vragen. Ja, je kunt rigoureus te werk gaan en grote veranderingen aankondigen, maar begin met kleine stapjes die weinig energie vragen (letterlijk en figuurlijk). Waarom niet eens je jaarfactuur nakijken en vergelijken met andere leveranciers? Want wie switcht, zal merken dat hij/zij minder moet betalen voor dezelfde hoeveelheid energie. Een kleine inspanning met grote gevolgen. En als je ook nog kiest voor groene energie, dan wordt die stap nog ecologisch op de koop toe.

Doen zou ik zeggen! Maar informeer je best eerst om te zien met welke leverancier je best in huis gaat. We geven nog eens de volgende links mee:

Voor Nederland: http://www.verandervanenergie.nl/

Voor Vlaanderen: http://www.vreg.be/doe-de-v-test

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *