Prijs energie kan fors lager

Van onze redacteur

Het resultaat van een recente groepsaankoop voor elektriciteit en aardgas in de provincie Antwerpen staat in schril contrast met de huidige hoge energieprijzen in ons land.

Het goedkoopste bod voor een gezamenlijke levering van stroom en aardgas – van Essent – dook immers dertig procent onder het gemiddelde prijspeil van de grootste drie leveranciers in Vlaanderen (Electrabel, Luminus en Nuon), verklaarde Inga Verhaert (SP.A), Antwerps provinciebestuurder en initiatiefnemer van de groepsaankoop voor energie, aan De Standaard. Wie alleen stroom wil, kan circa 16 procent besparen.

Nog frappanter was dat Essent voor elektriciteit en vooral voor aardgas prijzen heeft aangeboden die zelfs lager liggen dan de sociale energietarieven.

Het sociaal tarief voor aardgas ligt zelfs dubbel zo hoog als het beste bod van de Antwerpse groepsaankoop. Een gemiddeld huishouden dat zich met gas verwarmt en daarbij ‘profiteert’ van het sociaal tarief, moet rekening houden met een jaarfactuur van bijna 1.900 euro. Met het beste bod van de groepsaankoop bedraagt de jaarfactuur maar 950 euro. De overheid heeft nochtans vastgelegd dat de sociale tarieven lager moeten liggen dan om het even welk ander energietarief bij de leveranciers.

‘We moeten de vastlegging van de sociale tarieven herbekijken’, is de conclusie van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte (SP.A). Het Antwerpse voorbeeld toont immers aan dat gehandicapten en leefloners, die het sociale tarief genieten, te veel betalen – zeker voor gas. Bovendien worden die sociale energietarieven mee betaald door de energieverbruikers, als vergoeding voor de leveranciers. Die bijpassing komt uit een fonds dat gestijfd wordt door een toeslag op elk kilowattuur die we verbruiken. En laat die toeslag nu net dit jaar fors gaan stijgen.

Het Antwerpse voorbeeld toont aan dat groepsaankopen een efficiënt middel zijn om de energieprijs te doen zakken. Toch gelooft Vande Lanotte niet dat het een wapen is om de energieprijzen in het hele land te drukken, omdat het de kleinere spelers zijn die erop ingaan.

Volgens de minister is het veel belangrijker om grondig te onderzoeken of de leveranciers via een aanpassing van de indexeringsformules de grote prijsschommelingen van de jongste jaren in de hand hebben gewerkt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *