Recordaantal mensen vergelijkt energieprijzen

Ter vergelijking: het daggemiddelde tijdens de eerste drie maanden van 2012 schommelde rond de 3.500. De grote belangstelling voor de site van de Vreg heeft te maken met de discussie over de energieprijzen die is losgebarsten sinds de regering besloot om de gasprijzen vanaf 1 april te blokkeren.

Een aantal gasleveranciers verhoogde op 1 april zijn prijzen, maar prijsbreker Lampiris besloot ze te verlagen. De ontwikkelingen hebben de consumenten bewuster gemaakt van de mogelijkheid om geld te besparen door van leverancier te veranderen.

Wie begint te vergelijken, stelt al snel vast dat de elektriciteits- en vooral de gastarieven zeer sterk uiteenlopen.

Lees het artikel over het veranderen van energieleverancier in de rubriek Uw Geld en Uw Leven in de weekendkrant.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *