Veel consumenten gaan energie besparen

In 2012 is er in de gemeente Amsterdam een grote toename van het aantal initiatieven van consumenten voor energie besparen en opwekken gesignaleerd. Bedrijven en burgers gaan steeds vaker uit eigen beweging de stap nemen om energie te besparen of zelf op te wekken. Heeft u ideeen? Ga dan eerst langs bij uw gemeente. Bij de verschillende Nederlandse gemeenten is allerlei advies, ondersteuning en steunmaatregelen beschikbaar voor duurzame initiatieven van consumenten!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *