Verbruik energie per straat in beeld

Door dat in beeld te brengen, krijgt Epe op een gemakkelijke en fijnmazige manier inzicht in het energiegebruik. Ten koste van de privacy gaat het niet, want individuele huishoudens worden niet door het systeem in de gaten gehouden. Het betreft het verbruik op postcodeniveau.

De gegevens over gas- en elektriciteitsgebruik kunnen van belang zijn bij acties om energie te besparen.

Dergelijke acties leveren het meeste op in buurten met een hoog energieverrbuik. Daar verdienen energiebesparingsmaatregelen zichzelf het snelst terug, waardoor er ook draagvlak is voor het bezuinigen van energie. Het systeem Energie in Beeld kan daarom – zo zien B en W het – een impuls zijn voor gerichte energiebesparingsacties in de bestaande woningvoorraad.

Meedoen kost de gemeente 1500 euro. De provincie en Liander betalen ook mee. Het systeem wordt alleen uitgerold als twintig Gelderse gemeenten willen meedoen.

B en W hebben besloten om mee te doen omdat Energie in Beeld past bij zowel het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzaamheid als bij de toekomstige woonvisie van de gemeente.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *