Vergroening stroom gaat geld kosten

Europese afspraken over het vergroenen van de energieopwekking leiden volgens de Financial Times tot een forse verhoging van de stroomkosten. In 2050 zal de consument minstens 43 procent (prijspeil 2011) meer kwijt zijn voor elektriciteit dan nu en mogelijk zelfs tweemaal zo veel als wordt gekozen voor zoveel mogelijk groene energie.

Volgens de Britse zakenkrant blijkt dat uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Europese Commissie. Daarin staan vijf scenario’s om de toekomstige energievoorziening minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Hoe groener de energievoorziening wordt, hoe hoger het prijskaartje, is de conclusie.

Europa is nu nog voor meer dan 50 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen (kolen en gas) bij de elektriciteitsopwekking. Kerncentrales leveren 28 procent van alle elektriciteit. Windturbines en waterkrachtcentrales zijn samen goed voor 18 procent.

In de toekomst moet hernieuwbare energie (energie uit onuitputtelijke bronnen) de hoofdmoot uitmaken van de Europese energieconsumptie. Bijna de helft van alle Europese elektriciteit kan in 2050 worden opgewekt via windmolenparken; tien maal zoveel als nu, zo denkt de Europese Commissie.

Volgens energiedeskundige Jos Penner van milieuadviesbureau CE Delft hoeft elektriciteit helemaal niet zoveel duurder te worden als beleidsmakers de overgang

naar groenere energie ‘slim organiseren’. Bovendien zijn klassieke energiebronnen als gas en kolen volgens hem nu eigenlijk iets te goedkoop omdat niet alle kosten, zoals milieueffecten, worden meeberekend. En tenslotte zal wind- en zonne-energie door technologische verbeteringen goedkoper worden, denkt hij.

De Nederlandse energiebedrijven vrezen dat elektriciteit om nog een heel andere reden fors duurder wordt. De Europese Commissie werkt aan nieuwe, strengere regels voor de handel in derivaten, zoals opties en futures. Die regels dreigen energiebedrijven met hoge extra kosten op te zadelen.

Alleen in Nederland zou het om 2 à 3 miljard euro per jaar kunnen gaan. Dat zou, als de energiebedrijven die kosten volledig doorberekenen aan de verbruikers, de rekening per huishouden nog eens enkele honderden euro’s per jaar hoger kunnen maken.