Verplicht deel groene stroom vanaf 2015

IJSSELSTEIN (AFN) – De overheid gaat vanaf 2015 van jaar tot jaar vaststellen welk aandeel van de elektriciteit in ons land groene stroom moet zijn. Dat gebeurt door de leveranciers een ,,verplicht aandeel duurzaam” op te leggen.

Dat staat in de Green Deal, een set van afspraken tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) zette maandag zijn handtekening. De overheid stapt af van het subsidiëren van vormen van duurzame energie die naar verhouding duur zijn. De bedrijven mogen zelf bepalen hoe ze de duurzame energie opwekken. Uit overwegingen van concurrentie zullen ze de meest rendabele manier kiezen.

Nieuw beleid

Het nieuwe beleid houdt in dat biomassa en windmolens op land tot de belangrijkste vormen van duurzame energie zullen gaan behoren, maar dat windmolens op zee niet meer of zeer moeizaam tot stand zullen komen. In de Green Deal zijn afspraken gemaakt om meer biomassa in te zetten in kolencentrales. Ook moeten meer locaties gevonden worden voor windmolens op land en zal het verlenen van vergunningen soepeler moeten gaan.

Voorzitter Hans Alders van Energie-Nederland, de organisatie van de energiebedrijven, zegt dat de overheid nu zelf het tempo van de verduurzaming van energie gaat bepalen. Energie-Nederland had graag gezien dat er in de Green Deal ook concrete afspraken zouden worden gemaakt over windenergie op zee.

Teleurgesteld

Ook energiebedrijf Eneco toonde zich teleurgesteld over de kleine rol van windmolens op zee. Bovendien betwijfelt Eneco of de verplichting aan de leveranciers om een bepaald deel groene energie te leveren wel goed gaat werken. Het bedrijf vreest ,,onnodige prijsverhogingen.” Greenchoice, de leverancier van groene energie, wijst erop dat de leveranciers bij producenten certificaten moeten gaan kopen die aantonen dat het daadwerkelijk gaat om groene energie.

De regeringspartijen CDA en VVD zijn positief over de aanpak van Verhagen, die minder inzet op subsidie, maar wel belemmeringen voor het bedrijfsleven wil wegnemen. PvdA en D66 missen ambitie. GroenLinks noemt de afspraken te vrijblijvend en wil dat nagerekend wordt of ze wel voldoende effect hebben op het milieu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *