Wees niet bang voor de overstap

De prijsvergelijkingssite op de website van de Vlaamse energieregulator, de Vreg, verpulverde woensdag het bezoekersrecord. 16.000 bezoekers in een dag. Ter vergelijking: het daggemiddelde tijdens de eerste drie maanden van 2012 schommelde rond de 3.500. Wie begint te vergelijken, stelt al snel vast dat de elektriciteits- en vooral de gastarieven zeer sterk uiteenlopen.

Wat is je eerste werk als je een overstap overweegt?

Vergelijk. Daarvoor hoef je niet meteen een lijstje leveranciers te bellen. Op de website van de Vreg vind je immers de V-test waarmee je de prijzen van alle leveranciers kunt vergelijken. Zowel gezinnen als bedrijven kunnen dat doen. Neem er wel best de laatste jaarafrekening voor aardgas en/of elektriciteit bij, want je moet onder meer invullen hoeveel gas en/of elektriciteit je hebt verbruikt. De Vreg is overigens niet de enige met een prijsvergelijking. Test-Aankoop heeft er een en op het internet zijn er nog enkele andere te vinden. Wie geen internet heeft, kan via het gratis telefoonnummer 1700 een prijsvergelijking aanvragen bij de Vreg.

Op dit moment is het wel wat opletten geblazen. De vergelijking gebeurt op basis van de tarieven van maart. Die tarieven zijn niet meer van toepassing als je deze maand een contract tekent. De Vreg is naar aanleiding van de prijsbevriezing wel volop bezig met het verzamelen van de gegevens van april. Streefdoel is om de V-test volgende week te actualiseren.

Vandaar dat zo’n rondje vergelijkingswerk niet volstaat om een definitieve keuze te maken. Je moet hoe dan ook wat tijd steken in bellen, schrijven of mailen om bij de leverancier zelf informatie in te winnen over de prijs en leveringsvoorwaarden. Dat gaat van de kortingen tot het niveau van de verbrekingsvergoeding en de duur van het contract.

Hoe verander ik van leverancier?

Een particulier moet gewoon aan de leverancier van zijn keuze laten weten dat hij wil overstappen. Zorg er wel voor dat je hem kunt zeggen welk contract je hebt en wanneer het afloopt. Daarna zorgt de nieuwe leverancier voor het opzeggen van je vorige leverancier. Overstappen heeft geen gevolgen voor aansluitingen of kabels. En er wordt ook geen nieuwe meter geplaatst. Bedrijven moeten hun oude leverancier wel een opzegbericht bezorgen.

Wanneer van leverancier veranderen?

Elk contract bevat een bepaalde opzegtermijn. Kijk je contract goed na om te weten hoe lang het loopt en welke opzegtermijn geldt. Sommige contracten worden zelfs automatisch verlengd indien je ze niet tijdig opzegt.

Wachten tot de allerlaatste week om werk te maken van een overstap, heeft geen zin. De leverancierswissel neemt een maand in beslag. De Vreg raadt gezinnen aan om twee maanden voor de vervaldag van het lopende contract in zee te gaan met een andere leverancier.

Kost een overstap iets?

Als je de vervaldag van het contract respecteert, is overstappen kosteloos. Zeg je voortijdig op, dan heb je bij de meeste leveranciers een opzegvergoeding aan het been. Raadpleeg daarom de algemene voorwaarden van je contract. Of telefoneer naar je leverancier. De opzegvergoeding bedraagt meestal 50 euro als je het contract minder dan 6 maanden vóór de einddatum opzegt en 75 euro als je het contract nog vroeger opzegt.

Tegen de zomer komt daar wellicht verandering in. De federale regering stelt de afschaffing van de opzeg- of verbrekingsvergoeding in het vooruitzicht. Zodat ook een particulier die voortijdig zijn contract verbreekt, gratis kan overstappen naar een andere leverancier. Alleen voor het verbreken van een contract van lange duur tegen vast tarief zal je nog een vergoeding van 50 euro moeten betalen.

Enkele kleine leveranciers hebben de opzegvergoeding al geschrapt. Gisteren ging Eneco nog een stap verder. Wie overstapt naar Eneco en daarbij een opzegvergoeding aangerekend krijgt van zijn oude leverancier, krijgt het geld terug van Eneco. Bedrijven moeten wel opletten. Hun kunnen hogere verbrekingsvergoedingen aangerekend worden.

Zijn de nieuwe leveranciers betrouwbaar?

Wie elektriciteit en/of aardgas in Vlaanderen wil verkopen, moet een leveringsvergunning op zak hebben. Die wordt uitgereikt door de Vreg en is gekoppeld aan de naleving van een rist juridische, technische en financiële voorwaarden.

Wordt de meterstand opgenomen bij een overstap?

De maand om de leverancierswissel uit te voeren, dient onder meer om de netbeheerder de tijd te geven om contact met je op te nemen voor het doorgeven van de meterstand. Neemt de netbeheerder geen contact op of verzuim je zelf om de meterstand door te geven, dan wordt een schatting gemaakt op basis van uw vorige verbruiksgegevens. Hou er rekening mee dat uw oude leverancier de geschatte meterstand gebruikt om de slotfactuur op te maken. En tegelijk baseert de nieuwe leverancier zich op de schatting voor de berekening van het nieuwe voorschot.

Wat kan er mislopen na een overstap?

Als je daarna zowel van je oude als nieuwe leverancier facturen ontvangt voor hetzelfde verbruik, vraag één van hen dan meteen om die fout te laten rechtzetten. Komen er helemaal geen facturen, contacteer dan na uiterlijk twee maanden de leveranciers.

Wat als ik bij problemen van het kastje naar de muur word gestuurd?

Dan neem je het best contact op met de Ombudsman voor Energie. De klacht moet wel schriftelijk ingediend worden.

Ben ik de enige die van leverancier verandert?

Neen. In februari 2012 veranderden in Vlaanderen 34.000 klanten van elektriciteitsleverancier en 27.000 van gasleverancier. Het aantal wissels is de jongste maanden sterk aan het stijgen. De Vreg gaat ervan uit dat de hoge wisselgraad onder meer te danken is aan recente groepsaankopen en nieuwe prijsformules.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *