WKK-stroom: top of flop?

‘Komende jaren genoeg stroom’

Tijdens een druk bezocht symposium in het Omniversum in Den Haag, ter ere van het 10 jarig bestaan van AgroEnergy, gaven diverse sprekers hun visie op de energiemix van de toekomst. Zij zijn het erover eens dat er in de komende jaren voldoende elektriciteit beschikbaar zal zijn.

 

Ad van Wijk van Econcern verwacht dat de macht weer terug komt bij consumenten die op den duur energieproducenten worden doormiddel van bijvoorbeeld brandstofcellen. Volgens Van Wijk heeft de wereld  geen energieprobleem, maar een opslagprobleem. 

 

Ruud Bos, CEO van Electrabel, voorziet dat door de investeringen in duurzame energie op korte en middellange termijn een overschot aan elektriciteit zal ontstaan. Hij verwacht daarom dat de tuinbouwsector op korte termijn beter elektriciteit kan kopen dan produceren. 

 

De visie van Bos werd onderstreept door Hans ten Bergen, met als kantteken dat de stand-by-capaciteit van de tuinbouw veel waarde kan hebben. Duurzame energiebronnen bieden namelijk alles behalve leveringszekerheid, waardoor pieken zeer lucratief kunnen worden. 

 

Kees-jan Rameau van Eneco gaf aan dat zijn bedrijf zeer geïnteresseerd is in de tuinbouw, omdat deze sector ver voorloopt op en daardoor als voorbeeld dient voor andere sectoren en zelfs voor consumenten. Hij verwacht dat de energiemarkt een grote transitie gaat doormaken, naar een hoofdzakelijk decentrale energiemarkt. De rol van de energiemaatschappijen zal veranderen naar die van marktportaal, adviseur, financier en beheerder. 

 

Met stemkastjes kon worden gemeten dat de telers goed te spreken waren over het symposium. Meer dan 80 procent van de aanwezigen zag een herhaling van zo’n symposium binnen 2 jaar wel zitten. Tijdens de borrel en het netwerken gaven veel tuinders aan dat met name de eerste jaren spannend zouden worden door de veranderende markt en energieprijzen, maar dat ze vertrouwen op het snelle reactievermogen van de sector op nieuwe marktomstandigheden. Net als de sprekers, vinden ook de bezoekers het erg lastig dat de (Europese) politiek een grote en onvoorspelbare invloed hebben op het beleid, prijzen en ontwikkeling van de energiemarkt.

Bron: TuinbouwCommunicatie

Veel bekeken: zonnepanelen flop

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *